News subscription:
Subscribe

D?m?tieji elniai Lietuvoje nepageidautini

Aplinkos ministerijoje sausio 18 d. vyko gamtos apsaugos specialist?, mokslinink? bei gyv?n? augintoj? pasitarimas d?l d?m?t?j? elni? ir kanadini? audini? ?traukimo ? S?jungai susir?pinim? kelian?i? invazini? r?ši? s?raš?. Buvo formuluojamos Lietuvos nuostatos šiais klausimais, kadangi Europos S?jun ...

D?m?tieji elniai Lietuvoje nepageidautini

Aplinkos ministerijoje sausio 18 d. vyko gamtos apsaugos specialist?, mokslinink? bei gyv?n? augintoj? pasitarimas d?l d?m?t?j? elni? ir kanadini? audini? ?traukimo ? S?jungai susir?pinim? kelian?i? invazini? r?ši? s?raš?. Buvo formuluojamos Lietuvos nuostatos šiais klausimais, kadangi Europos S?jungos šalys baland? tur?s …

D?m?toj? elni? aptvaruose gali nebelikti

Europos S?jungos šalys 2017 m. baland? balsuos d?l nauj? invazini? r?ši? ?traukimo ? S?jungai susir?pinim? kelian?i? invazini? r?ši? s?raš?. Si?loma ? j? ?traukti d?m?t?j? elni? ir kanadin? audin?. Jeigu tam bus pritarta, šias r?šis bus draudžiama laikyti, veisti, auginti, dauginti, …