lt LT
 
Naujienų prenumerata:
Prenumeruoti

Apie mus

Elnių augintojų asociacija įkurta 1998 m. lapkričio 9 dieną, tikslu suvienyti pastangas grupelės entuziastų, siekiančių populiarinti tuo metu naują veiklos sritį – elninių žvėrių auginimą aptvaruose. Tais pačiais metais buvome pakviesti į Europos elnių augintojų asociacijos federaciją FEDFA ir tapome jos nariais.

Susidomėjimas elninių žvėrių auginimu aptvaruose padidėjo, ir 2004 m. drauge su mūsų partneriais Generaline miškų urėdija ir Vilniaus Universiteto medžioklėtyros baze iniciavome I-ąjį elnių augintojų suvažiavimą, kuriame dalyvavo daugiau kaip 60 elnių augintojų ar besidominčių šia sritimi. Buvo pateikti pranešimai įvairiais aktualiais elnininkystės klausimais.

Šiuo metu asociacija vienija 29 narius, kurie aktyviai dalyvauja mūsų organizuojamuose mokymuose, seminaruose, ekskursijose į Lietuvos ir kitų šalių elninių žvėrių aptvarus.

2010 m. pradžioje Lietuvoje buvo apie 150 aptvarų ir daugiau nei 4000 juose laikomų elnių. Dažniausiai aptvaruose laikomi tauriei elniai ir danieliai, bet yra auginančių stirnas, dovydo elnius, dėmėtuosius elnius, karibus.
Asociacijos nariais gali tapti ne tik žvėrių augintojai, bet ir visi besidomintys ir siekiantys daugiau sužinoti apie laukinių gyvūnų auginimą aptvaruose.