News subscription:
Subscribe

Elniai

Stumbras

Stumbras (Bison bonasus) – jau?i? pošeimio dykaraginis žinduolis. Tai stambiausias
kanopinis žv?ris Lietuvoje, kurio kilm?s vieta yra Piet? ir Ryt? Azija. Lietuvoje stumbrai iki
1930 met? buvo visai išnyk? arba išnaikinti brakonieri?.
1923 metais lenko J. Štolcmano iniciatyva buvo ?kurta Tarptautin? stumbr? apsaugos
draugija, kurios tikslas – apsaugoti r?š? nuo išnykimo, atkurti ir išsaugoti jai b?dingus bruožus.
Ta?iau atk?rimo darbus sutrukd? Antrasis pasaulinis karas. Lietuvoje stumbrai auginami Pašili? stumbryne
Panev?žio rajone ir keliuose priva?iuose aptvaruose.