lt LT
 
Naujienų prenumerata:
Prenumeruoti

Naujienos

Europos elnių augintojų susitikimas Grace

Austrijos mieste Grace, Štirijos žemėje, spalio 13–15 d. buvo susirinkę Europos elnininkystės industrijos atstovai – mokslininkai, elnių augintojai, veterinarijos specialistai. Tradiciškai rudenį vis kitoje šalyje rengiamą Europos elnių augintojų asociacijų federacijos (angl. Federation of European Deer Farvers Associations, FEDA) rudens susirinkimą šįkart organizavo Austrijos elnininkystės atstovai.
FEDA susitikime dalyvavo elninių žvėrių augintojų nacionalinės delegacijos iš Austrijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Lenkijos, Lietuvos, Olandijos, Rusijos, Slovakijos, Švedijos, Šveicarijos ir Vokietijos. Elnininkystės specialistai teminiuose posėdžiuose aptarė įvairias elnininkystės industrijai aktualias problemas.
Daugiausia dėmesio šiemet skirta epizootinei situacijai Europoje, pavojingų ligų plitimo grėsmėms. Mokslininkai skaitė pranešimus apie elninius žvėris alinančią lėtinio išsekimo ligą (Chronic Waste Disease), taip pat elniams gresiančią galvijų virusinę ligą – žvynelinę. (Lumpy Skin Disease).
Dr. Jeržis Gabrelčikas (Jerzey Gabrielczyk), FEDA viceprezidentas, pristatė apibendrintą informaciją apie elnininkystės industrijos vystymąsi Europoje bei šios ūkio šakos reglamentavimo skirtumus atskirose ES šalyse. Daugiau dėmesio skirta FEDA susitikimą surengusios šalies – Austrijos – elnių augintojų specifikai, aptarti šios šalies įstatyminio elnininkystės reglamentavimo, gyvūnų teisių apsaugos klausimai. Tarkim, pagal Austrijos įstatymus draudžiama pjauti bet kokias gyvūnų kūno dalis (šunims – uodegas, elniams – ragus, kitiems gyvūnams – ausis ir pan.). Apribojimų šalininkai argumentuojama, kad šios veterinarinės chirurgijos operacijos keičia žvėrių fenotipą.

Elnių augintojų bendruomenė

Susitikimo dalyviams buvo numatyta įdomi pažintinė programa. Aplankyti keli Austrijos elnių augintojų ūkiai, degustuoti elnienos patiekalai, vaišintasi vietiniuose restoranuose, sudarytos jaukios sąlygos bendrauti, megzti ryšius, susipažinti su bendraminčiais iš kitų šalių.
Pasak Živilės Kvekšienės, drauge su vyru Ričardu turinčios elnininkystės ir gyvulininkystės ūkį Ukmergės rajone, Europos elnių augintojų susitikimas buvo naudingas ir turiningas, šiltas ir įdomus. Anot pirmą kartą FEDA susitikime dalyvavusios Živilės, buvo nuostabu stebėti vienoje vietoje tų pačių tikslų ir pomėgių susietą, vieni kitus labai gerai pažįstančią ir besidžiaugiančią tarpusavio bendravimu elninininkystės entuziastų bendruomenę. Jų bendras bruožas – tikėjimas tuo, ką daro. Tai pasakytina ne tik apie elnių augintojus, bet ir su šia ūkio šaka tik iš dalies susijusius specialistus – mokslininkus, valdininkus, veterinarus.

Tradicijos, verslas ir sąlygos

„Elnininkystę galima išskirti į dvi dalis: (1) elninių žvėrių auginimas dėl trofėjų ir (2) mėsai. Kadangi pažintinės programos metu lankyti tik mėsai auginamų elnių ūkiai, trofėjinių elnių augintojus mes, Lietuvos delegacija, aplankėme savarankiškai. Įdomu, kad Austrijoje labai paplitę nedideli šeimyninio verslo ūkai, kur vienos giminės rankose iš kartos į kartą užsiimama ta pačia veikla, išlaikomos senos, įdomios tradicijos, aptvarų plotai tai pat dažniausiai nedideli, nuo 8 iki 15 ha. Elnininkystė Austrijoje dažniausiai yra ne tik pramoga, bet ir pragyvenimo šaltinis. Elniena yra paklausi, kainuoja kelis kartus brangau nei Lietuvoje. Dažnai vietiniame ūkyje išaugintų elnių mėsa ten pat ir realizuojama – tiekiama į vietinius restoranus“, – pasakojo Živilė.
Anot jos, kai kuriais atžvilgiais užsiimti elnininkyste Austrijoje žymiai palankiau nei Lietuvoje, nes yra mažiau apribojimų. Tarkim, vienoje erdvėje galima įrengti skerdyklą, mėsos išpjaustymo, rūkymo cechus ir niekam tai nekliūna, kokybė nenukenčia. Lietuvoje viskam reikalingi sertifikatai, tam reikia išpildyti begalę sąlygų. Kiek Austrijoje ir Lietuvoje žmogus turi sugaižti laiko ir, atitinkamai, išleisti pinigų norėdamas realizuoti savo užaugintų žvėrių mėsą, nesulyginama.
FEDA per metus rengia du susitikimus. Pavasarinis susitikimas visada vyksta Briuselyje paskutinę kovo savaitę, jame dalyvauja nacionalinių asociacijų vadovai. Ten sutariama ir kurioje šalyje tais metais vyks FEDA rudens susitikimas bei kokia bus jo darbotvarkė.
2016 m. FEDA rudens susitikimo akimirkos – fotogalerijoje: FEDA susitikimas, 2016