News subscription:
Subscribe

Elniai

Dovydo elnias

Dovydo elnias (ang. Pčre David’s Deer,lot. Elaphurus davidianus) – elnini? r?šis kilusi iš Kinijos subtropik?, tod?l m?gsta dr?gnas, pelk?tas vietas, tarp kanop? turi pl?v? kuri padeda vaikštant per pelkes. Laisv?je Dovydo elniai yra išnyk?. Paskutin? banda buvo Kinijos imperatoriaus soduose šalia Pekina, bet per kar? buvo sunaikinta. Dovydo elni? populiacij? buvo bandoma atstatyti iš ? Europ? atvežt? individ?. Dabar Dovydo elniai gyvena zoologijuos soduose ir aptvaruose, Lietuvoje jie taip pat auginami kelete aptvar?.
Šis elnias ypatingas dar ir tuo, kad gerai šeriamas per metus užaugina dvejus ragus – normalius ragus kaip ir kiti elniniai žv?rys ir tarpinius kurie b?na gerokai mažesni.