News subscription:
Subscribe

Elniai

Taurusis elnias

Taurusis elnias (lot. Cervus elaphus, ang. Red deer, vok. Rothirsch, rus. ??????????? ?????, lenk. Jele? szlachetny) vienas populiariausi? aptvaruose laikom? elnini? gyv?n?.

Taurusis elnias yra 4 pagal dyd? elnini? r?šis po bridžio, vapi?io (Wapiti), ir zambaro (sambar) elnio. Tai atrajotojojas, valgantis maist? dviem etapais. Europos taurieji elniai turi gana ilg? plauk?, palyginus su Azijos ir Šiaur?s Amerikos giminai?iais.
Paprastai suaug? taurieji elniai yra 175-230 cm ilgio ir sveria nuo 160 iki 240 kg. Patel?s yra 160-210 cm ilgio ir sveria nuo 120 iki 170 kg.
Ruden? visi tauriojo elnio por?šiai augin storesn? kail?, kuris padeda apsisaugoti žiem?. Ruden? patinai taip pat augina kar?ius ant kaklo.
Suaug? taurieji elniai paprastai lieka vienos lyties grup?se didži?j? met? dal?. Per ruj?, suaug? patinai konkuruoja pateli? baubdami ir kovodami tarpusavyje. Paprastai laimi daugiau patirties ir didesnius ragus turintis elnias. Elni? kovos d?l pateli? kartais baigiasi sužalojimais ar net vieno j? mirtimi. Tauriojo elnio patinai per ruj? mauroja – tai yra miške gyvenan?i? elni? požymis ir tuo jie skiriasi nuo savo Amerikietiško giminai?io vapi?io (wapiti). Patinas stengiasi išaikyti savo suburt? pateli? harem? ir neatiduoti jo konkurentui.
Tauriojo elnio patel?s pavasar? paprastai atsiveda vien?, retai du elniukus. Po dviej? savai?i? elniukai jau gali prisijungti prie bandos ir yra visiškai atjunkomi po dviej? m?nesi?. Taurieji elniai gimsta d?m?tu kailiu kur? pakei?ia vasaros pabaigoje, paprastai pateli? gimsta daugiau negu patin?li?. Elniukai lieka su motinomis lieka apie metus, kol patel?s veda nauj? vad?.
Nelaisv?je taurusis elnias gyvena iki 20 met?, laukin?je gamtoje vidutiniškai iki 10 – 13 met?, esant palankesn?ms s?lygoms iki 15 met?.
Taurieji elniai nelaisv?je veisiami d?l ?vairi? priežas?i? – d?l grožio, m?sos, medžiokl?s ar rag?. Elniena n?ra pla?iai vartojama palyginus su kita m?sa, bet turi daugiau baltym? ir mažiau riebal? nei jautiena ar vištiena, tod?l yra sveikesn?.