lt LT
 
Naujienų prenumerata:
Prenumeruoti

Naujienos

Dėmėtojų elnių aptvaruose gali nebelikti

Europos Sąjungos šalys 2017 m. balandį balsuos dėl naujų invazinių rūšių įtraukimo į Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių rūšių sąrašą. Siūloma į jį įtraukti dėmėtąjį elnią ir kanadinę audinę. Jeigu tam bus pritarta, šias rūšis bus draudžiama laikyti, veisti, auginti, dauginti, naudoti arba mainyti, vežti ar paleisti į aplinką.
Šiuo metu į Europos Komisijos patvirtintą įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2016/1141 į susirūpinimą Sąjungai keliančių invazinių rūšių sąrašą yra įtrauktos 37 invazinės gyvūnų ir augalų rūšys.
Dėl numatytų invazinių rūšių statuso ES šalyse pokyčių Aplinkos ministerija 2017 m. sausio 18 d. organizuoja seminarą „Dėl dėmėtųjų elnių ir kanadinių audinių įtraukimo į Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą“. Seminare bus pristatytos ir elnių augintojų nuostatos dėl numatomų pokyčių, susijusių su dėmėtaisiais elniais, kadangi šie elniniai yra vieni iš aptvaruose laikomų gyvūnų. Tad svarbu, kokį galimą ekonominį poveikį turės šios rūšies statuso invazinių rūšių sąraše pasikeitimas elnių augintojų ūkinei veiklai.
Jei dėmėtasis elnias bus įtrauktas į ES reglamentuojamą susirūpinimą keliančių invazinių rūšių sąrašą, asmenims, kurie augina dėmėtuosius elnius komerciniais tikslais ir juos įsigijo prieš šią rūšį įtraukiant į Sąjungos sąrašą, svarbu žinoti, kad dėmėtuosius elnius ne vėliau nei per 2 metus nuo reglamento įsigaliojimo dienos teks sunaikinti. Priimant reglamentą turėtų būti numatytas ir patirtų nuostolių dėl verslo sustabdymo kompensavimo mechanizmas. Išimtys leidžiančios gyvūnus laikyti ir gabenti numatytos tik jei gyvūnai naudojami moksliniams tyrimams, rūšies išsaugojimo ar medicininiais tikslais, siekiant daryti pažangą žmonių sveikatos srityje arba tikslais, susijusiais su įtikinamais visuomenės socialinio ar ekonominio pobūdžio interesais.